Jdi na obsah Jdi na menu
 


* Volání v rámci Skype

- volat konkrétního uživatele lze nejrychleji poklepáním na jeho kontakt (pokud nemáme v Nastavení - Obecné - zatrženo zahájit chat), při poklepání pravým tlačítkem se otevře nabídka s více možnostmi. Po poklepání na uživatele nebo výběru položky Volat tento kontakt vyvolá na straně volaného uživatele zvuk a objeví se informaci o příchozím volání. Pokud hovor přijmete, můžete začít komunikovat. Pokud hovor nebudete chtít přijmout, zobrazí se volajícímu oznámení o odmítnutém hovoru. Pokud příchozí hovor nevezmete, i po skončení vyzvánění vás blikající ikonka v nástrojové liště bude informovat o zmeškaném volání. Abyste se jí zbavili, je nutno ve Výpisu hovorů klepnout na tlačítko Nová událost, ve kterém se dozvíte, čí hovor jste zmeškali. Během hovoru se doposud šedá nabídka funkcí v záložce Hovor zvýrazní. Jednou z nejpotřebnějších funkcí je volba Přidržet, která umožňuje upozadit stávající hovor ve chvíli, kdy se vám pokouší dovolat další uživatel. Díky této funkci můžete rychle vyřídit druhý hovor a vrátit se k původnímu. Užitečná je také funkce Vypnout mikrofon, která během hovoru zcela vypne mikrofon, takže váš protějšek nemůže nic slyšet. V průběhu volání můžete zavěsit klepnutím na červenou ikonku umístěnou ve spodní části okna programu Skype, případně v menu Hovor zvolit položku Zavěsit.

 

* SkypeOut

- je placená služba, s touto službou můžeme volat na běžná telefonní čísla a mobilní telefony. Zatímco u běžného mezinárodního volání jsou sazby určovány podle vzdálenosti a intenzity provozu, v případě Skype tomu tak není a sazby se odvíjí podle většího množství faktorů, mezi nimiž je i ekonomická prosperita dané země a také množství volání z a do dané země. V průměru je volání do většiny lokalit výrazně levnější než při použití běžných telefonních přístrojů. Aby bylo možné tuto službu aktivovat, musíte mít k dispozici embossovanou platební kartu s povolenými platbami v prostředí Internetu. Embossované platební karty jsou ty, které mají výrazně vyražená a postříbřená nebo pozlacená písmena. Ceník SpypeOut volání naleznete na http://www.skype.com/products/skypeout/rates/all_rates.html?currency=CZK,

 

 Kupujeme kredit

- zadej http://www.skype.com/products/skypeout/ , potom na Buy skype credit - zadej tvé skype jméno a heslo - po najetí uvidíš tvé aktivované služby - klikni na Buy SkypeOut Credit (důležité je, aby dole v liště byla ikonka zámku, kvůli bezpečnosti) - vyplň údaje o majiteli platební karty, kterou použiješ (používáš-li vlastní kartu, tak své údaje) - potom uložit (Save and use it now nebo pokud chceš tuto adresu použít jenom pro tuto jednu platbu, tak Use this address only once) - na další stránce je způsob, kterým chceš za kredit platit - potom se ti objeví resumé objednávky a zadávání údajů o platební kartě (zrušit lze klepnutím na Cancel Order), pokud souhlasíš, tak vyplň Credit card number - 16 číslic na přední straně karty, Expiration date(datum platnosti) - zadává se ve tvaru MM/RR (MM- dvojčíslí měsíce, ve kterém končí platnost platební karty, RR- poslední dvojčíslí roku, ve kterém končí platnost platební karty), Name of card holder - jméno a příjmení majitele karty (je uvedeno na kartě), Card Verification Code - poslední trojčíslí ze zadní strany karty. Po odeslání objednávky tě následující stránka bude informovat o jejím přijetí. Tak zhruba do deseti minut bude kredit připsán na tvůj účet. Pozn.: vyzkoušel jsem nákup kreditu přes Bank Transfer, postup je obdobný jak u nákupu kartou, jen s tím rozdílem, že při nákupu kreditu najedete na položku Bank Transfer a  závěrečná stránka vám dá pouze údaje o účtu, na který zašlete požadovanou částku (zajdete do vaší banky nebo zaplatíte přes net - např. servis24). Nevýhoda - připsání trvá asi 7 dní, Výhoda - platí se v Kč na účet Skype u Raiffeisen Bank Praha, takže odpadá poplatek za platbu do zahraničí (u nákupu kartou je taky nulový poplatek) a transakce je naprosto bezpečná (tak jak když platíte složenku za elektriku). Tomu kdo nespěchá s okamžitým připsáním kreditu vřele doporučuji.

 

Voláme se SkypeOut

- všechna telefonní čísla je potřeba zadávat v mezinárodním formátu, např. +420xxx... Tedy se znaménkem plus na začátku, potom národním směrovým číslem (420 pro ČR) a následně lokální směrové číslo nebo přímo koncové telefonní číslo. Číslo můžete uložit do kontaktů (viz volba Přidat uživatele), napsat jej do rámečku ve spodní části programu nebo vyťukat na číselníku v záložce Volat. Po potvrzení volaného čísla nás program bude informovat o realizaci volání. Doba vytáčení je různá - na pevné linky během několika málo vteřin, při volání na mobilní telefony je doba v průměru o něco delší. Pokud se dovoláte na telefonní číslo, které je právě obsazeno, program se zachová jako při volání z běžného přístroje. Pokud má volané číslo aktivovanou virtuální hlasovou schránku, uslyšíte uvítací vzkaz a můžete zanechat zprávu majiteli linky. Pokud volaný účastník nemá aktivovanou virtuální hlasovou schránku, uslyšíte běžný obsazovací tón. Zpoplatněno je samozřejmě i dovolání se na záznamník. Pokud voláte na telefon, který zobrazuje příchozí telefonní čísla, neuvidí při příchodu hovoru ze Skype žádné telefonní číslo, ale pouze hlášku o potlačení čísla volaného. Volaný účastník tak nemůže využít službu zpětného volání. Účtuje se každá započatá minuta hovoru. V některých případech pokračovalo načítání vteřin i ve chvíli, kdy druhá strana již hovor ukončila, teprve po stisku červeného tlačítka pro ukončení hovoru došlo k přerušení počítání. Vždy se raději přesvědčte, že hovor byl ukončen, tzn. nevidíte dialog hovoru.

 

Výpis hovorů a další služby

- klepnutím na Soubor - Můj Skype účet - se otevře internetový prohlížeč s přihlašovacím dialogem pro přístup k vašemu účtu. Pokud máte aktivovanou službu SkypeOut, můžete využít detailní přehledy o uskutečněných hovorech. Stačí v nabídce My Account klepnout na volbu Call list. Volbou v roletce Show můžete určit, kolik záznamů se má vypisovat v rámci jedné stránky. Každý řádek znamená jeden uskutečněný hovor a najdeme zde všechny důležité informace, které se ke každému hovoru vztahují - Date (datum), Number (volané telefonní číslo), Destination (konkrétní země), Rate/min (sazba za minutu), Duration (doba trvání), Price (cena). Klepnutím na tlačítko Export se provede export dat za celý měsíc ve formátu CSV. Po jeho vytvoření se automaticky objeví dialog, který nabídne stáhnutí nebo přímo otevření tohoto souboru (např. v Excel). Pod odkazem All My Purchases naleznete přehled všech nákupů kreditů, které jste kdy učinili. Další odkaz My Download ukrývá nabídku na nákup dalšího kreditu.

 

* SkypeIn

- zatím co služba SkypeOut umožňuje volat z počítače na běžné telefonní linky a mobily, SkypeIn funguje přesně opačně. Ke svému programu Skype získáte telefonní číslo, na které vám může kdokoliv zavolat, a pokud budete online, můžete hovor přijmout a komunikovat stejně, jako kdyby byl hovor veden v rámci dvou telefonních linek. Telefonní čísla SkypeIn se tedy chovají jako jakákoliv telefonní linka - není mezi nimi žádný rozdíl. Pokud byste si tuto službu chtěli pořídit, musíte ale zvážit několik důležitých faktorů. Zatím jsou v nabídce telefonní čísla pouze pro několik málo zemí a Česká republika mezi nimi není. Protože náklady v tomto případě nenese volaný, ale volající (ten kdo vytáčí vaše číslo SkypeIn), patrně by neměl příliš velkou radost, pokud by při každém volání musel platit tarif, jako kdyby volal do sousedního Polska nebo Velké Británie. To jsou totiž dvě z nejbližších zemí, jejichž číslo SkypeIn lze získat. Proto tuto službu nebudu detailně popisovat, ale v případě zájmu jsem ochoten zaslat návod na objednání na mail.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář