Jdi na obsah Jdi na menu
 


Status - po prvním spuštění programu se v dolní liště operačního systému objeví zelená ikona informující o spuštění Skype. Ikonka může mít několik podob podle statusu, který uživatel právě má. Offline - uživatel není přítomen; Online - uživatel je přítomen; Skype me - tímto statusem dává uživatel najevo, že má chuť si povídat a je viditelný i pro uživatele, kterým nepovolil autorizaci; Nepřítomný - uživatel není u počítače, v nastaveních lze určit, za jak dlouho se při nečinnosti status automaticky změní na nepřítomný; Nedostupný - podobně jako u nepřítomný se zapíná automaticky po uplynutí určité doby, dobu lze nastavit v nastaveních; Nerušit - tímto uživatel dává najevo, že je přítomen, ale nechce být rušen; Neviditelný - pokud má uživatel tento status, je pro ostatní uživatele neviditelný do doby, než se je rozhodne sám kontaktovat.

Přidání uživatele - to lze provést klepnutím na ikonku plus, případně na odkaz Přidat kontakt. Kontaktem může být nejenom uživatel Skype, ale také klasické telefonní číslo. Do svého seznamu kontaktů můžete přidat jakéhokoliv uživatele Skype. Pokud ale chcete vidět, kdy je online, musíte ho požádat o autorizaci. Teprve potom bude program ikonkou rozlišovat, kdy je tento uživatel připojen online. Formulář vyzývá ke vložení Skype jména, celého jména nebo emailové adresy uživatele, kterého chcete přidat do svých kontaktů. Pokud chcete přidat uživatele, který je dostupný na běžné telefonní lince (SkypeOut), zadejte jeho jméno a telefonní číslo. Pokud chcete vyhledat uživatele podle většího množství kritérií, klepněte na nabídku Hledat uživatele Skype, zde závisí na tom, zda má konkrétní osoba vyplněné tyto údaje.

Nastavení programu: - Soubor - nabídka Upravit můj profil - pokud nechcete vystupovat anonymně, tak je dobré vyplnit profil; tlačítkem Změnit... lze změnit standardní ikonku uživatele, vybrat si můžete z několika přednastavených obrázků, ale importovat můžete i svůj vlastní obrázek, přičemž jeho rozměry mohou být libovolné, pokud by byl obrázek příliš velký, program si ho sám v příslušném měřítku zmenší.

                                      - Nástroje - nejvíce nastavení lze provést v této nabídce, zmíním se hlavně o položce Nastavení, v položce Nastavení se upravuje většina změn v programu, pro provedení změn je vždy nutno klepnout na tlačítko Uložit. Záložky Obecné, Soukromí, Upozorňování, Zvuky, Klávesové zkratky a Spojení není třeba rozebírat podrobně, zaměřím se na ostatní nastavení.  Zvuková zařízení - řídí se nastavením operačního systému, za standardní zvuková zařízení jsou vybrána ta, která jsou nastavena v Ovládacích panelech operačního systému. Při zaškrtnutí volby Použít PC reproduktor budou některé zvuky realizovány prostřednictvím základního reproduktoru, kterým je vybaven každý počítač, výsledná kvalita je ale řádově horší. Volba Povolit automatické nastavení zvukového zařízení určuje, že pro správu zařízení bude použito standardní nastavení, které by ve většině případů mělo bez problémů fungovat. Klepnutím na odkaz Dozvědět se více, jak nastavit audio zařízení se přenesete na webovou stránku, na které naleznete více informací o nastavení zvukové karty a o připojení mikrofonu a reproduktorů nebo sluchátek. Rozšířené - zde nalezneme méně používaná nastavení určená spíše pro pokročilé uživatele * Spustit Skype při startu Windows - určuje, zda se program bude spouštět spolu s operačním systémem * Zjišťovat nové verze automaticky - budete upozorněni v případě, že se na stránkách Skype objeví nová verze programu * Automaticky přijmout hovor - v případě příchozího volání bude hovor automaticky přijmout * Styl chat zpráv - výběr mezi volbou Skype a IRC. Určuje, zda textová komunikace bude vypisována do jednoho okna, nebo zda každý z účastníků bude mít své vlastní okno pro zprávy * V chat komunikaci zobrazovat čas - v psané komunikaci bude u každé zprávy zobrazován čas zpráv * Zobrazit okno s zprávou chat - zobrazí okno s textovou komunikací * Asociovat Skype s callto: linky - pokud v dokumentech nebo internetových stránkách narazíte na odkaz s callto: na začátku, bude operační systém automaticky spouštět program Skype pro navázání komunikace * Automaticky pozastavit Winamp - v případě započetí hlasové komunikace dojde k pozastavení přehrávání hudby v přehrávači Winamp * Zobrazovat technické informace o hovoru - v průběhu hovoru budou zobrazovány technické informace o hovoru. To může být užitečné ve chvíli, kdy připojení k ostatním uživatelům nefunguje tak, jak by mělo. Díky těmto údajům můžete např. zjistit, zda ztrátovost paketů nepřevyšuje kritickou hodnotu 20 % a další údaje, které by mohly svědčit o vašem špatném připojení. Přesměrování a hlasová schránka - v případě, že máte aktivovanou službu hlasové schránky, nastavujete zde uvítací zprávu, která bude přehrávána uživatelům volajícím v době vaší nepřítomnosti * Přesměruj mé hovory, pokud nejsem na Skype - zaškrtnutím této volby můžete do políčka vepsat telefonní číslo nebo jméno skype, kam mají být přesměrovány hovory v případě, že nejste ve Skype online. Hovory budou přesměrovány na všechny zadané kontakty zároveň, pro přesměrování na běžná telefonní čísla je potřeba mít aktivovanou službu SkypeOut a patřičný kredit * Předat nepřijaté hovory do Hlasové schránky - volba určuje, že nezvednuté příchozí hovory budou přesměrovány do vaší hlasové schránky. Klepnutím na volbu Rozšířené nastavení můžete upřesnit, zda takto mají být směrovány hovory, které odmítnete, případně i hovory, které přijdou ve chvíli, kdy uskutečňujete další hovor. V případě aktivní služby Přesměrování budou příchozí hovory přesměrovány nejprve na zadané telefonní číslo (nebo uživatele Skype) a teprve v případě žádné odezvy od účastníka, na kterého byl hovor přesměrován, bude hovor nasměrován do hlasové schránky * Poslední volbou můžete nahrát vlastní verzi uvítací zprávy pro hlasovou schránku. Maximální délka je 60 vteřin. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář